051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Замјеници Предсједника

Прим. др Славко Дуњић

Рођен 11.4.1952. године у Фочи, гдје је завршио основну школу и Средњу медицинску школу. Вишу дефектолошку школу завршио је у Београду, а Медицински факултет и специјализацију опште и породичне медицине у Загребу.

Од 1988. године па до 2004. године био је директор Дома здравља Градишка. Тренутно је власник ПЗУ „Специјалистички центар Дуњић“ и привредног друштва „Wellmedic“.

Од 1998. до 2004. године био је народни посланик, а 2014. године поново је изабран за посланика у Народној скупштини РС.

Један је од утемељивача СДС, а у јулу 2015. године оснива Изворну СДС која се у марту 2017. године ујединила са Уједињеном Српском.

Маринко Драгишић

Рођен 1963. године у Бањалуци. Машински техничар, запослен у Ливници челика „Јелшинград“. Ожењен, отац двије кћерке.

Један од оснивача Уједињене Српске.

Одборник у Скупштини Града Бањалука два мандата , од 2012 до 2016. године и од 2016. до 2020. године.

Тренутно обавља функцију народног посланика у Скупштини Републике Српске гдје је предсједник одбора за борачко-инвалидску заштиту, члан одбора за питања дјеце. младих и спорта као и члан одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор.

О функцији замјеника предсједника

УС има два замјеника предсједника која мијењају предсједника када их он за то овласти. Замјеници предсједника се бирају и разрјешавају по истом поступку и на исти начин као и предсједник УС. У случају да је предсједник трајно спријечен да обавља ту функцију надлежности предсједника ће обављати замјеник кога овласти Предсједништво, а у року од 90 дана Скупштина УС ће изабрати новог предсједника УС. Скупштина УС може да овласти замјенике предсједника да представљају и заступају УС.