051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Статутарна Комисија

Статутарна комисија УС има девет  чланова који немогу бити истовремено и чланови неког другог  органа или тијела које бира Скупштина УС. Предсједника и чланове Статутарне комисије бира Скупштина УС на период од 4 (четири) године на приједлог Предсједништва УС.
Статутарна комисија УС:

  • тумачи у појединим случајевима Статут и друге акте Скупштине УС и других органа УС, по захтјеву органа УС,
  • припрема нацрт измјена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора УС или Предсједништва УС,
  • даје мишљења о усклађености одлука органа УС са Статутом УС,
  • рјешава сукоб надлежности органа УС, када Статутом није другачије одређено,
  • подноси извјештај о своме раду Скупштини УС и Главном одбору УС,
  • доноси Пословник о своме раду.