051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Статут Уједињене Српске

Назив политичке организације је Уједињена Српска. Скраћени назив је УС. Сједиште УС je у Бањалуци улица Јована Дучића бр. 25.

Циљ УС је да дјелује на остваривању политичких, економских, културних, вјерскох, образовних и других интереса српског народа у Републици Српској и шире, и то тако што:

 • штити и унапређује Републику Српску, интересе српског народа и свих грађана на простору БиХ,
 • чува културу и традицију српског народа и његову духовност, афирмише и штити српски језик и ћирилично писмо,
 • ради на поштовању основних начела парламентарне демократије,
 • чува и развија политичко јединство и националну слогу,
 • ради на истицању приватне својине и тржишне привреде као нејефикаснијег облика власништва, осим у стратешким областима значајних за Републику Српску и БиХ,
 • бори се за социјалну правду и права на здравствену заштиту,
 • бори се за остваривање владавине права I неповредивост власништва,
 • бори се за ефикаснију и одговорнију државну управу и независно правосуђе,
 • залаже се за очување животне средине,
 • залаже се за убрзан привредни развој и малу и ефикасну администрацију,
 • штити интересе и права радника и њихово право на синдикално организовање.

УС своје циљеве остварује у складу са позитивним правним прописима и правилима изборног законодавства, користећи легалне и легитимне политичке инструменте , ослањајући се на вољу народа који представља.