051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Програм Уједињене Српске

Трајно и бескомпромисно опредјељени ка миру, сарадњи и просперитету, Позивајући се на уставе Републике Српске и Босне и Херцеговине, Посвећени афирмацији владавине права која једина може да буде изнад неприкосновене воље човјека и грађанина, Инспирисани најсвјетлијим цивилизацијским достигнућима у домену људских права и слобода, Орјентисани ка изградњи друштва у којем ће једини услов личног напретка и среће бити способности и рад човјека и грађанина, Досљедни својим хришћанским и православним духовним и моралним начелима, Позивајући све заинтересоване и програмски блиске политичке партије, групе и појединце да се придруже борби за бољу и еманциповану Републику Српску, Уједињена Српска усваја сљедећу ПРОГРАМСКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ.

Полазну претпоставку развоја друштва у нашем програму представља концепт слободне тржишне привреде. Слободним уговарањем услова размјене постиже се на тржишту максималан, ефикасан и једино правичан и дугорочно одржив положај свих учесника у размјени, а цијене добара и услуга формирају се по неспутаном дјеловању економских закона понуде и потражње. Интервенционизам државе и њен утицај своди се на дефинисање нивоа цијена преко пореског механизма, система царинске заштите и стварања услова за улагања у областима дефинисаним политиком као приоритети. Слободна тржишна привреда, са приватном својином као основним полазиштем, треба да оствари сљедеће циљеве: повећање економске ефикасности, ревитализацију тржишног механизма; смањивање улоге и расхода непрофитабилне и неефикасне државе; одређивање титулара својине; повећање индивидуалне слободе и демократије. Недефинисани власнички односи и изостанак приватног власништва и тржишно рационалне политике створили су нефикасну привреду и дугогодишњу кризу у развоју.