Мандат општинског-градског одбора је 4 (четири) године. Општински-градски одбор сазива и њиме предсједава и руководи предсједник општинског-градског одбора, а може га сазвати и 1/3 чланова општинског-градског одбора.