051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Стратегија развоја града Бања Лука

Град Бања Лука је смјештен у центру западног дијела Републике Српске, односно сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, у котлини, на надморској висини од 163 метра. Град се налази на прелазу између Динарских планина на југу те Панонског базена на сјеверу. Протеже се с обје стране ријеке Врбас, у њеном доњем дијелу који се 50 km сјеверније улива у ријеку Саву. Бања Лука има умјерено-континенталну климу с превладавајућим утицајима панонског простора. Територија Града Бања Лука покрива површину од 1.232 km2, што представља 4,9% територије Републике Српске. Површина Републике Српске износи 25.053 km2 што представља 49% територије Босне и Херцеговине. Град Бања Лука је највећи и најразвијенији центар те главно административно средиште Републике Српске. У изради Стратешког плана развоја града Бања Лука, учествовали су чланови Уједињене Српске из Тима за развој Републике Српске кога чине представници привредног сектора, јавног сектора, одборничких група, удружења и асоцијација релевантних за локални економски развој. Основни концепт израде нове стратегије развоја града Бања Лука заснива се на принципима одрживог развоја и друштвене укључености, у складу са стандардизованом методологијом за планирање локалног развоја у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У току израде Стратешког плана развоја града Бања Лука 2020, остварено је учешће великог броја представника свих релевантних институција и актера јавног, невладиног и пословног сектора, који су дали значајан допринос у реализацији појединих фаза израде Стратегије.

 

Стратегијом економског развоја града Бања Лука дефинисани су сектори:

  • Сектор за ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
  • Сектор за РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
  • Сектор за ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ,
  • Сектор за РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ,
  • Сектор за КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СЕРВИСЕ ЗА ГРАЂАНЕ,
  • Сектор за РАЗВОЈ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И САОБРАЋАЈ,
  • Сектор за ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОГИЈУ,
  • Сектор за ДЈЕЦУ, ОМЛАДИНУ И ПОРОДИЦУ,
  • Сектор за РАЗВОЈ ТУРИЗМА,
  • Сектор за КУЛТУРУ, СПОРТ И ЗАБАВУ.