051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Тим за развој Републике Српске

Република Српска функционише дуже од двије деценије, али ни једна владајућа елита није радила на програму дугорочног развоја или планирању индустријске политике. Садашња економска политика РС у фокусу има поједине развојне пројекте, међутим, резултати суизостали јер су поменути пројекти ограничени недостатком кадра који би их квалитетно реализовао. С’ друге стране, Републици Српској одузет је дио суверенитета у домену вођења економске политике, што представља изазов и недовољан маневарски простор за доношење квалитетних социо-економских одлука. Међутим, такво окружењеТиму за развој РСдаје још чвршћу вољу и жељу да се ухвати у коштац са нагомиланим проблемима.

Тим за развој РС радиће стратешки, организовано и одговорно, са циљем економског развоја РС који ће омогућити нова радна мјеста и зауставити тренд одласка младих људи у иностранство. Тим за развој РС је скуп искуства и младости, енергије, памети, образовања, људи школованих у најбољим међународним школама. То је тим проактивног става,спреман да преузме одговорност за боље концепте развојаСрпске.Наметаће се својим креативним идејама и развојем програма опоравка РС, и то кроз пројекте који ће се уклапати у Мастер план развоја РС.

Стратегије и планови бићезасновани на компаративним предностима одређеног дијела РС, како би што прије генерисали нова радна мјеста и покренули циклус социо-економског развоја. Циљ није да пројекти буду мегаломански, већ изводљиви у реалном политичком и друштвеном окружењу и примјењиви у пракси. На челу Тима за развој РС су стручне особе које имају пропорционалну слободу одлучивања и одговорности.

Чланови тима