Миле Аљетић

Рођен је 1991. године у Бањалуци, гдје је завршио основну и средњу школу. Тренутно је апсолвент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Oд 2006. до 2010. активно је учествовао у развоју савјета ученика у Републици Српској (прво као члан, а затим и као предсједник Савјета ученика Медицинске школе али и као један од регионалних представника мРесурса – кровне организације за средњошколску популацију Републике Српске), кроз промоцију и подршку у оставарењу обавеза, интереса, потреба и права средњошколске популације.

Од 2010. до 2013. био је члан групе In spe – У нади (модел препознат од стране Save the children International као један од 11 примјера добре и иновативне праксе у свијету за рад са дјецом и младима).

На Академији за политичкe лидерe у Босни и Херцеговини 2014/2015, коју је похађало 20 младих људи из 12 различитих политичких организација, изабран је за академца генерације. Двије узастопне године (од октобра 2015) године биран је за предсједника званичног студентског представничког тијела Правног факултета – Студентског савеза Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Сарадник је и члан редакције штампаног и електронског издања листа Iustitia 1976, најстаријег студентског часописа у Републици Српској. У склопу Студентског савеза покренуо је неколико десетина пројеката и иницијатива, од којих се истичу приједлози за реформу одређених закона (пр. Закон о високом образовању) и велика мобилизирајућа акција под називом „Глас права у пракси – специјалне паралелне везе“, у оквиру које је Бањалуку посјетило преко 300 студената права из Србије и Српске, са пет различита факултета и три факултетска одјељења. Писао је и пише текстове о осјетљивим друштвеним и политичким темама за утицајне портале у Републици Српској. Четири године је био члан редакције интернет портала frontal.rs.

Праксу и радно искуство је стицао у Одбору за политички систем, правосуђе и управу Народне скупштине Републике Српске, адвокатској канцеларији и Центру за животну средину. Учесник је многобројних семинара, радионица и конференција из области права, људских права и политике.