За свако дијете додатне године радног стажа

У децембру 2015. године, приликом усвајања Закона о раду у Народној скупштини РС, потпредсједник НСРС Ненад Стевандић уложио је амандман којим је омогућено да мајке у РС за свако дијете добију додатне године радног стажа.

Стевандић је објаснио да се руководио годишњим подацима о значајном смањењу броја новорођенчади у Републици Српској као и чињеницом да жена која роди „заиста мора мање да ради“.

-Женама се мора „уважити“ мајчинство и омогућити бржи и здравији одлазак у пензију – рекао је Стевандић.

Амандман је омогућио да свака запослена жена која роди, уколико жели, може добити додадтне године радног стажа о трошку Фонда пензијско-инвалидског осигурања РС, односно може имати уписане године стажа на основу мајчинства и чак ако је незапослена. За прво и друго дијете додаје се по једна година радног стажа, а за треће и свако наредно по 1,5 одина.

 

Запошљавање незапослених доктора медицине у РС

У мају 2016. године потпредсједник Народне скупштине РС Ненад Стевандић одржао је састанак са члановима неформалног удружења незапослених докотра медицине Републике Српске, који су указали на већ свима добро познат проблем запошљавања доктора медицине у јавним здравственим установама и фондовима у РС, те изнијели приједлоге рјешавања наведеног проблема.

Према подацима Завода за запошљавање РС, на евиденицији незапослених лица закључно са 31.12.2015. године налазило се 167 доктора медицине, са тенденцијом повећања броја истих.

На састанку је закључено да би Влада РС са надлежним министарствима требало да предузме конкретне мјере са циљем запошљавања незапослених доктора медицине, посебно имајући у виду недостатак љекарског кадра  и вишак административног немедицинског кадра у свим здравственим установама у Српској.

Тиме би се незапосленим докторима медицине омогућило једно од најважнијих људских права – право на рад, те би био смањен неповратни одлазак младих љекара из РС, грађани би добили квалитетнију и бржу здравствену услугу, а сам здравствени систем РС био би у могућности да буде унапријеђен.

С тим циљем, потпредсједник НСРС Ненад Стевандић упутио је ресорном министру иницијативу  да Влада РС, измијени закључак Владе РС број 04/1-012-2, донесен на сједници Владе РС 28.01.2015. године, којим је ограничен пријем нових радника и продужење постојећих уговора о раду за раднике на одређено вријеме, у свим јавним здравственим установама и фондовима у Републици Српској. Ово ограничење не би смјело да се односи на докторе медицине, јер је дискриминишуће. Немедицински кадар у здравственим установама, као што су економисти или правници, запослење могу да нађу било у органима јавне управе било у приватним фирмама различитих дјелатности, док доктори медицине могу да се баве послом за који су се школовали само у домовима здравља или у болницама.

Такође, предложено је да ресорно Министарство и Влада РС у што скорије вријеме сачине системски акциони план запошљавања тренутно незапослених и будућих доктора медицине, те рационализацију немедицинског кадра, те да у том смислу наложи јавним здравственим установама да правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста планирају у складу са реалним, односно повећаним потребама за љекарским кадром, као и да се у Фонду здравственог осигурања РС средства за плате радника у јавним здравственим установама планирају у складу са наведеним системским акционим планом запошљавања, који мора бити транспарентан и доступан јавности.

Неопхпдно је и да се запошљавање у јавним здравственим установама проводи путем јавних конкурса са објављивањем резултата истих као и доставу одлука свима који су конкурисали.

 

Запошљавање дјеце погинулих бораца ВРС

У јулу 2016. године потпредсједник Народне скупштине РС Ненад Стевандић одржао је састанак са представницима Удружења дјеце погинулих бораца „Насљеђе“, који му указали на проблеме који се тичу њихове категорије, а односе се првенствено на запошљавање.

Представници Удружења изнијели су податак да је око 70 одсто дјеце погинулих бораца у РС незапослено, те да наилазе на велике проблеме приликом запошљавања јер се предност при запошљавању, која им је дата Законом о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС, не поштује.

Поред тога, у пракси је готово неизводљиво да дјеца погинулих бораца на конкурсима за пријем у радни однос остваре исти број бодова као и прворангирани кандида, а једино у том случају могу остварити поменуту предност.

Након више од 20 година од завршетка рата, не постоји општи ни појединачни пропис који може обезбиједити да се статус дјетета погинулог борца посебно вреднује приликом запошлљавања.

Обзиром на све наведено и жртву коју су погинули борци ВРС поднијели за стварање Републике Српске, крајње је вријеме да се дјеци погинулих бораца омогући право на рад и достојанствен живот.

С тим у вези, Влади РС и предсједнику РС упућена је иницијатива:

  1. да Влада РС донесе одлуку којом ће обезбиједити да дјеца погинулих бораца имају преференцијалан третман, односно да се резервише одговарајући број радних мјеста за запошљавање те категорије;
  2. да Влада РС, односно надлежно министарство, упути препоруку свим послодавцима да на сваких 15 запослених запосле једно дијете погинулог борца;
  3. да Влада РС, односно надлежно министарство, наложи свим органима републичке управе и јединица локалне самоуправе, јавним предузећима, установама, институцијама и другим привредним друштвима која су у цјелини или дјелимично у власништву Републике, општине или града, као и другим субјектима који су основани законом:

–              да својим интерним актима и правилницима о пријему радника обезбиједе предност дјеце погинулих бораца, и то на начин да се на конкурсима за пријем радника у радни однос дјеца погинулих бораца, РВИ, борци, лица без једног или оба родитеља а која нису старија од 26 година живота, лица која живе у породичном домаћинству у којем ниједан члан не остварује приходе или је укупан износ прихода домаћинства мањи од најниже плате у РС, лица из породица са четворо и више дјеце и примаоци социјалне помоћи, по основу социјалног статуса бодују са десет бодова;

–              да Влада РС, односно надлежно министарство, донесе одлуку којом ће обавезати све градове и општине РС да у својим административним службама запосле најмање пет одсто дјеце погинулих бораца од укупног броја запослених у служби;

–              да Влада РС, односно надлежно министарство, обезбиједи средства за одрађивање приправничког стажа за дјецу погинулих бораца;

–              да се послодавцима који испуне горе наведено, омогуће пореске олакшице или нека друга врста стимуланса.

 

Смањење цијене регистрације мотоцикала у РС

Око 6.000 власника мотоцикала из Републике Српске своје двоточкаше региструју у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту због чега буџет РС годишње губи милионе марака, истакли су представници 14 мото клубова са којима је разговарао потпредсједник Народне Скупштине РС др Ненад Стевандић.

Разлог због којег новац, умјесто у буџет РС одлази у буџете ФБиХ или Брчко дистрикта, јесте чињеница да просјечна регистрација спортског мотора у РС кошта око 800 КМ, а у ФБиХ и земљама окружења, попут Италије или Словеније, око 400 КМ.

Разлика у цијени је висок порез на луксуз који се у РС наплаћује по Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара и који износи од 15 до 600 КМ. Исти порез у ФБиХ креће се од десет КМ до 100 КМ, док се у Брчко дистрикту тај порез не наплаћује приликом регистрације мотоцикла.

Представници мото клубова истичу да, због скупе регистрације, неколико хиљада нерегистрованих мотоцикала свакодневно учествује у саобраћају у РС и угрожава безбједност свих учесника.

На састанку је закључено да би регистрација мотоцикала у РС требало да кошта исто као у ФБих или земљама ЕУ, а уколико РС жели да буде бољи дио БиХ, требало би да буде јефтинија него у ФБиХ. То би довело до повећања прихода у буџет РС јер би, између осталих, и власници мотоцикала из ФиБХ своје двоточкаше регистровали у РС, али и до унапређења безбједности саобраћаја, односно смањења броја нерегистрованих мотоцикала.

Потпредсједник НСРС др Ненад Стевандић подржао је захтјев мото клубова за смањење цијене регистрације мотоцикала и упутити надлежни институцијама иницијатву за измјену Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.

Резултат иницијативе био је Приједлог закона о измјени Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је Народна скупштина РС усвојила у мају прошле године и којима је значајно смањена цијена регистрације мотоцикала у РС.

 

 

Иницијатива за оснивање фонда за борачку заштиту

 

Потпредсједник Народне скупштине РС Ненад Стевандић разговарао је у априлу прошле године са предсједником Борачке организације РС Миломиром Савчићем, предсједником Предсједништва БОРС Душком Милетићем и члановима Актива команданата бригада ВРС Милорадом Савићем и Цвијом Поповићем о побољшању социјално-економског положаја борачких категорија. Стевандић је на састанку представио иницијативу за оснивање фонда за борачку заштиту из којег би се финансирали социјално угрожени припадници борачке популације.

– Увођењем такси на цијене горива, дрвне масе, електричне енергије, луксузне робе, алкохола и дувана обезбиједили бисмо средства за пуњење поменутог фонда. Ради се о минималним оптерећењима која не би угрозила стандард грађана и привреде, а одређена средства могла би се издвојити и из постојећих пореских оптерећења. Борци су својом борбом и жртвама поднесеним за стварање РС сачували и њене ресурсе, па је нормално да се ти ресурси користе за социјално збрињавање борачких категорија – рекао је Стевандић.

Савчић је истакао да БОРС подржава сваку иницијативу чији је циљ побољшање социјално-економског положаја борачких категорија.

– У Српској имамо око 18.000 незапослених демобилисаних бораца, а велики број њих је у годинама када је врло тешко пронаћи запослење. Разлози за оснивање фонда за борачку заштиту несумњиво постоје, а видјећемо да ли ће бити и разумијевања – рекао је Савчић.

Он је најавио да ће органи БОРС и општинске и градске борачке организације размотрити иницијативу о оснивању фонда за борачку заштиту, након чега би требало да буде упућена у Владу РС и Народну скупштину РС.