Република Српска функционише дуже од двије деценије, али ни једна владајућа елита није радила на програму дугорочног развоја или планирању индустријске политике. Садашња економска политика РС у фокусу има поједине развојне пројекте, међутим, резултати суизостали јер су поменути пројекти ограничени недостатком кадра који би их квалитетно реализовао. С’ друге стране, Републици Српској одузет је дио суверенитета у домену вођења економске политике, што представља изазов и недовољан маневарски простор за доношење квалитетних социо-економских одлука. Међутим, такво окружењеТиму за развој РСдаје још чвршћу вољу и жељу да се ухвати у коштац са нагомиланим проблемима.

Тим за развој РС радиће стратешки, организовано и одговорно, са циљем економског развоја РС који ће омогућити нова радна мјеста и зауставити тренд одласка младих људи у иностранство. Тим за развој РС је скуп искуства и младости, енергије, памети, образовања, људи школованих у најбољим међународним школама. То је тим проактивног става,спреман да преузме одговорност за боље концепте развојаСрпске.Наметаће се својим креативним идејама и развојем програма опоравка РС, и то кроз пројекте који ће се уклапати у Мастер план развоја РС.

Стратегије и планови бићезасновани на компаративним предностима одређеног дијела РС, како би што прије генерисали нова радна мјеста и покренули циклус социо-економског развоја. Циљ није да пројекти буду мегаломански, већ изводљиви у реалном политичком и друштвеном окружењу и примјењиви у пракси. На челу Тима за развој РС су стручне особе које имају пропорционалну слободу одлучивања и одговорности.